.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatok kezelője a szabasminta.com weboldal üzemeltetője, az  Artelier Forgalmazó Betéti Társaság, amelynek adatkezelési rendszere mindenben megfelel a következő hatályos jogszabályoknak, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásoknak:

  • Magyarország Alaptörvénye,
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletet előírásainak, valamint
  • az "Online Privacy Alliance" ajánlásainak.